Co obdržíte

Výstupem bývá přehledně sepsaná studie, v případě zájmu doplněná kopiemi záznamů s překladem či přepisem.A) Zakázky menšího rozsahu


I. Otcovská nebo mateřská linie - do 4. generace

Zpracování obsahuje popis přímé linie v linii výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd. Výstup obsahuje: jména, příjmení mužských předků, data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí.

Cena: 3 800,- Kč

   Ukázka - otcovská linie do 4. generaceII. Otcovská nebo mateřská linie - do 4. generace + pět přílohových dokumentů

Zpracování obsahuje popis přímé linie v linii výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd. Výstup obsahuje: jména, příjmení mužských předků, data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí. Ke studii je přiloženo pět kusů přílohových dokumentů - což mohou být kopie zápisů narození, oddání nebo úmrtí.

Cena: 4 700,- Kč

   Ukázka - otcovská linie do 4. generace
   Ukázka - křestní list
   Ukázka - oddací listIII. Otcovská nebo mateřská linie - do 5. generace

Zpracování obsahuje popis přímé linie v linii výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd - její prapraděd. Výstup obsahuje: jména, příjmení mužských předků, data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí.

Cena: 5 100,- Kč

   Ukázka - otcovská linie do 5. generaceAlternativou je zpracování mateřské linie, to znamená, že se sleduje linie matka-babička-prababička atd.

Výše ceny je diskutována s klientem, mohou ji ovlivnit následující faktory:
- pokud je třeba vyhledávat v zahraničních archivech
- vyhledání údajů v době před rokem 1800
- vyhledávání v pramenech bez jmenných rejstříků (často pak nezbývá než pročíst několikasetstránkové matriky list po listu)B) Zakázky většího rozsahu


I. Otcovská linie

Zpracování obsahuje popis přímé linie od nejstaršího předka po současnost (případně do generace určené klientem).
Výstup obsahuje:
jména, příjmení mužských předků, data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí; dále je přiložena grafická podoba rodokmenu. Možnost přiobjednání kopií nalezených záznamů s překladem či přepisem.

Cena: od 4 000,- Kč (dle rozsahu)

   Ukázka - otcovská linie text
   Ukázka - otcovská linie grafII. Rodokmen rodu

Toto zpracování je oproti „I. Otcovské linii“ obohaceno
o údaje týkající se sourozenců předků. U nich je možné zjistit především datum a místo narození, někdy i jméno jejich manželky/ manžela, datum a místo sňatku, datum úmrtí atd. Dále je přiložena grafická podoba rodokmenu. Možnost přiobjednání kopií nalezených záznamů s překladem či přepisem.

Cena: od 8 000,- Kč (dle rozsahu)

   Ukázka - rodokmen rodu text
   Ukázka - rodokmen rodu grafIII. Vývod předků

Vyhledání všech předků od určeného jedince. Počet předků stoupá geometrickou řadou tzn.
1. generace = osoba, jejíž původ se bude sledovat,
2. generace = 2 osoby (rodiče),
3. generace = 4 osoby (dědečkové, babičky),
4. generace = 8 osob (pradědové, prababičky),
5. generace = 16 osob (prapradědové, praprababičky),
6. generace = 32 osob (praprapradědové, prapraprababičky).
Při zpracování do 6. generace rodokmen obsahuje údaje
o 63 osobách.

Výstup obsahuje:
jména, příjmení všech předků (mužů i žen), data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí; dále je přiložena grafická podoba rodokmenu. Možnost přiobjednání kopií nalezených záznamů s překladem či přepisem.

   Ukázka - vývod předkůIV. Pátrání po jednotlivých osobách

Také je možné zjistit informace o jednotlivcích. Např. by Vás zajímaly údaje o pradědečkovi, který padl ve válce a nevíte nic bližšího. Nebo o příbuzných, se kterými jste ztratili kontakt nebo se odstěhovali do zahraničí. Nebo Vás prostě zajímá osud někoho z předků či příbuzných, o němž nemáte informace.

Cena: od 1 500,- Kč

   Ukázka - Osobní list předkaV. Historie domu

- jména a údaje o majitelích nemovitosti
- data koupě, prodeje či převodu domu
- váznoucí věcná břemena (zástavy, výminky)
- kopie a přepisy smluv
- kopie map, plánů
- údaje o přestavbách
- údaje o tom, kdo v domě žil (např. při jednotlivých sčítáních lidu)
- kdo a kdy se v domě narodil či zemřel

Cena: od 3 000,- Kč (dle rozsahu)Každá zakázka je odevzdána v digitální podobě na CD nebo DVD. V případě přání klienta je zakázka vytištěna a svázána do knihy. Standardně je používána vazba obdobná jako u diplomových prací. Vazba může být vyhotovena v těchto barvách: černá, modrá, zelená, bordó, šedá. Barva písma zlatá nebo stříbrná.

Předběžnou kalkulaci Vám napíši na základě Vašeho požadavku. Případně poradím, který výstup by byl nejvhodnější. Formy výstupu je možné kombinovat, vše je otázkou vzájemné domluvy. Rád Vám vyjdu vstříc.