K započetí práce na rodokmenu je potřeba znát několik údajů o své rodině, data a místa narození – rodičů, příp. prarodičů či osob, u nichž si přejete vytvořit rodokmen. Ideální by bylo mít k dispozici některé doklady např. rodné, oddací, úmrtní listy svých předků. Pokud nemáte možnost tyto údaje získat, stačí mě kontaktovat, poradím, jak je opatřit. Tím nejjednodušším způsobem je vyhotovení plné moci, v níž mě oprávníte k opatření dokladů pro Váš rodokmen.

Je třeba rozmyslet rozsah zakázky - do jaké hloubky a v jaké šíři budou údaje dohledány a jakou formou zpracovány. (více v záložce Co obdržíte)

V realizaci zakázky se snažím vyjít klientovi vstříc, aby výsledná práce odpovídala jeho představě. Jedná se o práci, která má trvalou hodnotu.

O zadání zakázky je uzavírána oboustranná smlouva,
ve které je sepsáno, jak bude práce postupovat a co všechno bude výsledná studie obsahovat. Smlouvu je možné poslat prostřednictví emailu nebo poštou.Postup práce

Údaje z 20. století je třeba doložit dochovanými doklady nebo o podklady požádat na obecním či městském úřadě. Starší záznamy bývají zpravidla již v archivu a jsou veřejně přístupné. Je možné pátrat v celé řadě pramenů, dělat z nich výpisy a kopie.

   Informace o ochraně osobních údajů dle GDPRDo jakého roku se lze dopátrat?

Pokud předci žili na území České republiky lze zpracovat většinu rodokmenů do přelomu 17.- 18. století. Někdy ještě hlouběji do období kolem roku 1650, ve výjimečných případech před rok 1600. Někdy ovšem práce může skočit už ve 2. polovině 18. století, a to z důvodu chybějících pramenů (záznamy mohly shořet) nebo naprosté stručnosti záznamů (předci přišli neznámo odkud nebo se často stěhovali).Prameny

Následující výčet prezentuje různé prameny (včetně toho, co je možné v nich zjistit), které je možné využít při zpracování rodokmenu.

Matriky

(narození, oddání, úmrtí)

Soupisy poddaných, pobytová evidence

Sčítání lidu

(z let 1860 až 1930, nebývá dochováno pro všechny lokality)

Katastrální knihy, sbírky listin, mapy

Pozemkové, gruntovní knihy

Další materiály, ve kterých mohou být zmínky
o předcíchDoba zpracování

Záleží na rozsahu práce a dostupnosti pramenů. Menší zakázky v řádech dnů až týdnů. Větší zakázky v řádech měsíců.

Reklamační řád

   Reklamační řád