VÁŠ RODOKMEN

Zajímá vás, jak se jmenovali vaši předci, kde žili a jaký byl jejich osud? Pak jste tu správně. Historii a bádání v archivech se věnuji profesně od roku 2010, tento obor jsem vystudoval také na vysoké škole. Zpracoval jsem již stovky studií různého rozsahu, v několika rodokmenech se mezi předky objevili dokonce šlechticové a významné osobnosti našich dějin.


Uvažujete-li o objednání rodokmenu, můžete začít například výběrem typu zakázky


Zakázky menšího rozsahu

 1. - přímá linie v posloupnosti: výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd
 2. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí

4 800 Kč
 1. - obsahuje pět kusů přílohových dokumentů (kopie zápisů narození, oddání nebo úmrtí opatřené opisem, překladem nebo komentářem)
 2. - přímá linie v posloupnosti: výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd
 3. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí

5 750 Kč
 1. - přímá linie v posloupnosti: výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd - její prapraděd
 2. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí
 3. Alternativou je zpracování mateřské linie, to znamená, že se sleduje linie matka – babička - prababička atd.

6 400 Kč
 1. - obsahuje pět kusů přílohových dokumentů (kopie zápisů narození, oddání nebo úmrtí opatřené opisem, překladem nebo komentářem)
 2. - přímá linie v posloupnosti: výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd - její prapraděd
 3. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí

7 350 Kč
 1. - obsahuje rodový strom
 2. - přímá linie v posloupnosti: výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd - její prapraděd
 3. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí

7 300 Kč
 1. - obsahuje deset kusů přílohových dokumentů (kopie zápisů narození, oddání nebo úmrtí opatřené opisem, překladem nebo komentářem)
 2. - přímá linie v posloupnosti: výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd - její prapraděd
 3. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí

8 300 Kč
 1. - obsahuje deset kusů přílohových dokumentů (kopie zápisů narození, oddání nebo úmrtí opatřené opisem, překladem nebo komentářem)
 2. - obsahuje rodový strom
 3. - přímá linie v posloupnosti: výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd - její prapraděd
 4. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí

9 200 Kč

Zakázky většího rozsahu

 1. - přímá linie v posloupnosti: výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd (příp. v mateřské posloupnosti)
 2. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí
 3. - další nabídka: rodový strom, příprava přílohových dokumentů, tisk práce a svázání do knižní vazby

4 800 Kč – 20 000 Kč
 1. - přímá linie v posloupnosti: výchozí osoba - její otec - její děd - její praděd (příp. v mateřské posloupnosti)
 2. - údaje o sourozencích nositelů rodového příjmení a jejich partnerech
 3. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků a příbuzných, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí
 4. - další nabídka: příprava přílohových dokumentů, tisk práce a svázání do knižní vazby

4 800 Kč – 50 000 Kč
 1. - linie v posloupnosti: výchozí osoba a všichni její předkové (ze strany otci i matky), počet předků narůstá geometrickou řadou
 2. - zjišťované údaje: jméno a příjmení předků a příbuzných, datum a místo jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, jejich povolání, bydliště, příp. příčina úmrtí
 3. - další nabídka: příprava přílohových dokumentů, tisk práce a svázání do knižní vazby

4 000 Kč – několik desítek tisíc korun
 1. - studie obsahuje: jména majitelů nemovitosti, údajů o převodu vlastnictví, jména a data osob narozených či zemřelých v domě
 2. - kopie smluv a map
 3. - další nabídka: tisk práce a svázání do knižní vazby

3 000 – 50 000 Kč
Výsledná cena odpovídá počtu dohledaných zápisů a požadavku na formu zpracování. Před zadáním práce je třeba stanovit finanční limit pro danou objednávku. Pokud to bude možné, zákazník může kdykoliv v budoucnu objednat rozšíření práce.

OBJEDNÁVKA

Co je pro zadání zakázky potřeba?

Rozmyslet rozsah objednávky a formu výstupu (základem je text ve formátu pdf., dále je možné objednat přílohové dokumenty, tisk, knižní vazbu).

Určit výchozí osobu pro zpracování rodokmenu, která se narodila po roce 1935.

Udělit plnou moc – záznamy za posledních zhruba 100 let jsou chráněny zákonem a nárok na jejich sdělení mají jen přímí potomci anebo osoby, které pro to tito potomci oprávní (na základě plné moci). Formulář bych Vám poslal v příloze e-mailu, dále bude třeba nechat úředně ověřit podpis udělovatele plné moci.

Dále je třeba poslat kopii rodného, příp. také oddacího listu udělovatele plné moci, doložit příbuznost k výchozí osobě, a sdělit údaje o nejbližších předcích - např. kdy a kde zemřeli (formulář bych Vám rovněž poslal).

Co obdržíte

Výstupem je přehledně sepsaná studie, v případě zájmu doplněná kopiemi záznamů s překladem či přepisem a rodovým stromem.

PŘÍKLADY | UKÁZKY

Zakázky menšího rozsahu

I. Otcovská nebo mateřská linie - do 4. generace
Výstup obsahuje jména, příjmení mužských předků, data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí.

II. Otcovská nebo mateřská linie - do 4. generace + 5 příloh
Výstup obsahuje jména, příjmení mužských předků, data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí. Ke studii je přiloženo pět kusů přílohových dokumentů - což mohou být kopie zápisů narození, oddání nebo úmrtí.

III. Otcovská nebo mateřská linie - do 5. generace
Výstup obsahuje jména, příjmení mužských předků, data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí.

Rodový strom do 5. generace

PŘÍKLADY | UKÁZKY

Zakázky většího rozsahu

I. Otcovská linie
Výstup obsahuje jména, příjmení mužských předků, data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, údaje o manželkách, dále jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí; dále je přiložena grafická podoba rodokmenu. Možnost přiobjednání kopií nalezených záznamů s překladem či přepisem.

II. Rodokmen rodu
Toto zpracování je oproti „I. Otcovské linii“ obohaceno
o údaje týkající se sourozenců předků. U nich je možné zjistit především datum a místo narození, někdy i jméno jejich manželky/ manžela, datum a místo sňatku, datum úmrtí atd. Dále je přiložena grafická podoba rodokmenu. Možnost přiobjednání kopií nalezených záznamů s překladem či přepisem.

III. Vývod předků
Výstup obsahuje jména, příjmení všech předků (mužů i žen), data a místa jejich narození, oddání a úmrtí, jejich povolání, bydliště, příp. příčinu úmrtí; dále je přiložena grafická podoba rodokmenu. Možnost přiobjednání kopií nalezených záznamů s překladem či přepisem.

Postup práce

Základním pramenem jsou matriky, které jsou dnes již z velké části digitalizovány a je tedy možné si v nich „listovat“ odkudkoliv. Ovšem záznamy za posledních zhruba 100 let jsou doposud uloženy na příslušných obecních či městských úřadech a nejsou z větší části přístupné veřejnosti, proto je třeba, aby mi zákazník (či člen jeho rodiny) udělil plnou moc pro dohledání těchto údajů. Základní formou výstupu je přehledný text ve formátu pdf., také je možné objednat přípravu přílohových dokumentů a grafické zpracování rodových vazeb. Celou práci je pak možné nechat vytisknout a svázat do knižní vazby.

Do jakého roku se lze dopátrat?

Pokud předci žili na území dnešní České republiky, lze zpracovat většinu rodokmenů do přelomu 17.–18. století. Někdy ještě hlouběji do období kolem roku 1650, ve výjimečných případech před rok 1600. Někdy ovšem práce může skočit už ve 2. polovině 18. století, a to z důvodu chybějících pramenů (matriční knihy mohly shořet) nebo naprosté stručnosti záznamů (předci přišli neznámo odkud nebo se často stěhovali).

Doba zpracování

Menší zakázky v řádech dnů až týdnů. Větší zakázky v řádu měsíců. Dobu zpracování ovlivňuje rozsah objednané studie a dostupnost pramenů. Pokud má být rodokmen dárkem ke konkrétnímu datu, např. narozeniny či Vánoce, pak je třeba jej objednat s větším předstihem (v řádu měsíců).

PRAMENY

Matriky

 • datum a místo narození (křtu), oddání, úmrtí

 • povolání, bydliště

 • příčina úmrtí, datum a místo pohřbu

Soupisy poddaných, pobytová evidence

 • údaje o členech rodiny předka, jejich povolání, bydliště

Sčítání lidu

 • soupis členů domácnosti, jejich data a místa narození, povolání, náboženské vyznání atd.

 • někdy i počty chovaných zvířat u hospodářů (slepice, koně, prasata atd.)

Katastrální knihy, sbírky listin, mapy

 • záznamy zhruba od 2. poloviny 19. století o majitelích nemovitostí

 • kupní a převodní smlouvy, věcná břemena

Pozemkové, gruntovní knihy

 • záznamy od 17. do poloviny 19. století o majitelích nemovitostí

Další materiály

 • písemnosti z různých archivních fondů

 • spisy vojáků

 • kroniky měst, obcí, a spolků

 • novinové články

 • hřbitovní evidence

Historii a bádání v archivech se věnuji více než 20 let. Je to nejen moje velká záliba, ale i obor, který jsem vystudoval na vysoké škole. Od roku 2010 se zabývám zpracování rodokmenů profesionálně, za tu dobu jsem realizoval velkou řadu objednávek a narazil na mnoho zajímavostí, mimo jiné na příbuzenství s Františkem Palackým či na šlechtické předky. Výsledná práce se stala mnohokrát vítaným dárkem k Vánocům, narozeninám či jiným rodinným výročím.Rodokmen se zpracovává podle toho, co zajímá zákazníka – jakou rodovou linii preferuje vyhledat nebo zdali upřednostňuje obsáhlou studii o svých předcích (rodokmen rodu nebo vývod z předků). Vždy se snažím respektovat zákazníkovo přání a vyhovět mu. Zároveň veškeré údaje, které mi jsou sděleny či jsou zjištěny, zachovávám v naprosté mlčenlivosti.Pokud budete mít zájem o nabízené služby či se budete chtít na cokoliv v souvislosti s tímto tématem zeptat, pak je Vám k dispozici kontaktní formulář nebo e-mailová adresa.

S přáním pěkného dne
Vojtěch Kemenny

Jan Matějovský

Na začátku byla krabice s dokumenty z pozůstalosti po babičce. Spousta neznámých jmen a pro mě, jakožto laika, bylo obtížné zmapovat rodinné vazby. Až díky zpracování rodokmenu vše dostalo svůj řád a význam. Největším překvapením bylo, že předci žili před 300 lety jen o pár kilometrů dál, než nyní bydlíme.

Oldřiška Bauerová

Rodokmen je dárek pro mého tátu k sedmdesátinám. Mluvil o něm několikrát, že by bylo dobré, kdyby to někdo sepsal a vnuci mohli dál pokračovat. Údajně se o to kdysi někdo z příbuzenstva pokoušel, ale ztratilo se to. Potomky šlechticů nejsme, i když kdo ví, pořád mi něco říká, že ta praprapra... Polyxena mohla pocházet z nějakého zámku. :)

Martin Kohout

Díky za pěkně zpracovaný rodokmen. Zkoušel jsem si vyhledat informace o předcích sám, dostal jsem se někam do roku 1860, ale ty starší záznamy jsem už nemohl přečíst. Úplně jiné písmo, navíc strašně načmáráno, začal jsem pak hledat na internetu někoho, kdo by zjistil více a našel Váš web.

Petra Stančáková

Měla jsem objednaný rodokmen z otcovy linie do 4. generace a pan Kemenny doložil informace ještě o 2 další generace. Rodokmen jsem dostala přibližně po 2 měsících. Po zaslání rodokmenu jsem doplnila informace a pan Kemenny byl velmi ochotný a zjišťoval další podrobnosti. Pro mě to je základ rodinného stromu a dále nacházím další příbuzné a strom doplňuji.

Daniel Jirman

Skvělá práce, dodané informace jsou přesné a potvrzují údaje, které jsem měl jen z ústního podání. Vlastním úsilím bych nikdy nezjistil to, co zjistil genealog. Nevěděl bych, kam se obrátit. S panem magistrem je velmi dobrá domluva, bez problémů operativně komunikuje prostřednictvím elektronické pošty. Výstupní dokument - rodokmen je také velmi pěkně zpracovaný po grafické stránce, přehledný, srozumitelný a doplněný vysvětlivkami. Je to velmi poutavé čtení. Vřele doporučuji

Marie Pantůčková

Rodina Pantůčkova vyjadřuje díky za precizně odvedenou práci na osobních listech předků. Mnoho genealogů před ním nás odbylo, že věci mnou zadané nejdou dopátrat. Ale p. Kemenny dokázal, že je jeden z největších odborníků v tomto oboru. Doporučuji ho všem a děkuji za jeho trpělivou práci.

Marta Hrubá

Milý pane Kemenny, chtěla bych Vám dodatečně moc poděkovat za rodokmen, který jste zpracoval pro mého manžela k narozeninám. Měl z něj skutečnou radost a celá rodina byla překvapena, kolik zajímavých informací jste zjistil. Takový dárek má trvalou hodnotu.

T. B.

Moc Vám děkuji za Vámi zpracovaný rodokmen. Znovu a znovu se k němu vracím já i celá rodina a čteme si o našich předcích. Nejkrásnější jsou smlouvy o převodu majetku, rukopisně psané s nevšedními slovními obraty (to češtině ještě vzkvétala). Na dálku Vám tisku ruku a děkuji.

Rodokmeny Kemenny

Kontakt

Pro zadání objednávky nebo v případě dotazů mě kontaktujte na adrese kemenny@seznam.cz nebo přes kontaktní formulář.

Korespondenční adresa:Mgr. Vojtěch Kemenny
P. O. Box 117
Jindřišská 909/14
110 00 Praha 1

IČ: 87415976

Děkujeme

Ozveme se Vám v nejbližším možném termínu.

Děkujeme

Ozveme se Vám v nejbližším možném termínu.

Menší zakázky

I. Otcovská/mateřská linie - do 4. generace4800,-
II. Otcovská/mateřská linie - do 4. generace + 5 příloh5750,-
III. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace6400,-
IV. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace + 5 příloh7350,-
V. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace + rodový strom7300,-
VI. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace + 10 příloh8300,-
VII. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace + 10 příloh + rodový strom9200,-

Větší zakázky / Nezávazná poptávka

I. Linie po otcově či matčině příjmení4 800 Kč – 20 000 Kč
II. Rodokmen rodu4 800 Kč – 50 000 Kč
III. Vývod z předků4 000 Kč – několik desítek tisíc korun
IV. Historie domu3 000 Kč – 50 000 Kč

Pro konzultaci objednávky uveďte typ zakázky, která vás nejvíce oslovila,
a pokuste se, prosím, specifikovat svoji představu, např. o termínu vyhotovení a finančním limitu.


Malé zakázkyCena
I. Otcovská/mateřská linie - do 4. generace4800,-
II. Otcovská/mateřská linie - do 4. generace + 5 příloh5750,-
III. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace6400,-
IV. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace + 5 příloh7350,-
V. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace + rodový strom7300,-
VI. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace + 10 příloh8300,-
VII. Otcovská/mateřská linie - do 5. generace + 10 příloh + rodový strom9200,-
Velké zakázkyCena
I. Linie po otcově či matčině příjmení4 800 Kč – 20 000 Kč
II. Rodokmen rodu4 800 Kč – 50 000 Kč
III. Vývod z předků4 000 Kč – několik desítek tisíc korun
IV. Historie domu3 000 Kč – 50 000 Kč

Pro konzultaci objednávky uveďte typ zakázky, která vás nejvíce oslovila, a pokuste se, prosím, specifikovat svoji představu, např. o termínu vyhotovení a finančním limitu.